giảng viên tiếng anh

Cô Nguyễn Thanh Nga

Cô Nguyễn Thanh Nga

  Cử nhân ngôn ngữ Anh - Đại học Hải Phòng Chứng chỉ TOEIC đạt 800 điểm Chứng chỉ TESOL quốc tế Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp bởi trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 Đạt giải tư nữ sinh tài năng trường đai học Hải Phòng Có …