Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tại Pareto English

Thời gian học Địa điểm học Chủ giảng Khai giảng
1 17h45 - 19h30 Thứ 3 & 6 hàng tuần Phòng học 1, Trung Tâm Pareto English - Nhà E4 Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng Mr. Lê Anh Sơn Hàng tuần
2 19h45 - 21h30 Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần Phòng học 2, Trung Tâm Pareto English - Nhà E4 Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng Ms. Trần Tú Anh Hàng tuần
3 17h45 - 19h30 Thứ 3 & 6 hàng tuần Phòng học 1, Trung Tâm Pareto English - Số 7, LK6B - C17, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông Ms. Nguyễn Việt Nga Hàng tuần
4 19h30 - 21h Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần Phòng học 2, Trung Tâm Pareto English - Số 7, LK6B - C17, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông Ms. Nguyễn Thuỳ Dương Hàng tuần
5 17h45-19h30 Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần Phòng học 3, Trung Tâm Pareto English - Nhà E4 Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng Ms. Phan Duyên Hàng Tuần