Khóa học

1 - Tiếng Anh giao tiếp

• Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Dành cho người học ở trình độ sơ cấp• Thời lượng: 24 buổi (90 phút /buổi)• Giáo trình: Solutions Elementary – Nhà xuất bản Oxford

2 - Luyện thi IELTS 3.5+

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IELTS TỪ 0 – 6.5+. Khóa đào tạo chia thành 03 cấp độ: 0 – 3.5+, 3.5 – 5.5+, 5.5 – 6.5+Không giống như ở một số trung tâm khác, chỉ chủ yếu tập trung vào 1 , 2 kỹ năng như Viết hoặc Đọc, Khóa học này bao quát cả 04 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.

3 - Luyện thi IELTS từ 3.5 đến 5.5+

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IELTS TỪ 0 – 6.5+. Khóa đào tạo chia thành 03 cấp độ: 0 – 3.5+, 3.5 – 5.5+, 5.5 – 6.5+Không giống như ở một số trung tâm khác, chỉ chủ yếu tập trung vào 1 , 2 kỹ năng như Viết hoặc Đọc, Khóa học này bao quát cả 04 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.

4 - Luyện thi IELTS từ 5.5 đến 6.5+

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IELTS TỪ 0 – 6.5+. Khóa đào tạo chia thành 03 cấp độ: 0 – 3.5+, 3.5 – 5.5+, 5.5 – 6.5+Không giống như ở một số trung tâm khác, chỉ chủ yếu tập trung vào 1 , 2 kỹ năng như Viết hoặc Đọc, Khóa học này bao quát cả 04 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.

5 - Tư duy phát âm

• Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Dành cho người học ở trình độ sơ cấp• Thời lượng: 24 buổi (90 phút /buổi)• Giáo trình: Solutions Elementary – Nhà xuất bản Oxford