Cẩm nang tiếng Anh

10 bước tự học phát âm tiếng Anh

10 bước tự học phát âm tiếng Anh

Tự học phát âm tiếng Anh là công việc gian nan. 10 bước tiếp dưới đây sẽ giúp bạn phương pháp học phát âm một cách hiệu quả và khoa học. Lựa chọn “chuẩn”  Trên thế giới có bao nhiêu vùng miền nói tiếng Anh thì có bấy nhiêu kiểu phát âm. …