Đội ngũ giáo viên

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương

Cử nhân đại học Thương Mại Chứng chỉ TOEIC đạt 860 điểm. Chứng chỉ TESOL quốc tế. Có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. …

Cô Nguyễn Thị Thanh Hải

Cô Nguyễn Thị Thanh Hải

Cử nhân học viện Ngân Hàng Chứng chỉ TOEIC đạt 820 điểm. Chứng chỉ TESOL quốc tế. Có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. …

Cô Ngân Nguyễn

Cô Ngân Nguyễn

Cử nhân ngôn ngữ Anh - Đại học quốc gia Hà Nội. Chứng chỉ TOEIC 865 Đạt giải sinh viên xuất sắc 2017, 2018. Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Vui tính, được học sinh yêu mến. …

Cô Trần Tú Anh

Cô Trần Tú Anh

Cử nhân đại học Hà Nội Chứng chỉ TOEIC đạt 860 điểm Chứng chỉ TESOL quốc tế Đạt giải ba nữ sinh tài năng trong trường đai học. Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. …

Cô Phan Duyên

Cô Phan Duyên

Cử nhân ngôn ngữ Anh - Đại học Thương Mại. Chứng chỉ TESOL quốc tế Đạt giải sinh viên xuất sắc 2017, 2018. Có hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Vui tính, được học sinh yêu mến. …

Cô Đoàn Vân Anh

Cô Đoàn Vân Anh

  Cử nhân ngôn ngữ Anh - Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội Chứng chỉ IELTS quốc tế đạt 7.5 Chứng chỉ C1 khung NLNNVN Có hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. …

Thầy Lê Anh Sơn

Thầy Lê Anh Sơn

  Thạc sĩ trường Đại học quốc gia Hà Nội Giảng viên trường Đại học xây dựng Chứng chỉ IELTS 7.0 Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Đạt giải ba sinh viên xuất sắc năm 2011 Đạt giải hai sinh viên xuất sắc năm 2012 …

Cô Nguyễn Thanh Nga

Cô Nguyễn Thanh Nga

  Cử nhân ngôn ngữ Anh - Đại học Hải Phòng Chứng chỉ TOEIC đạt 800 điểm Chứng chỉ TESOL quốc tế Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp bởi trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 Đạt giải tư nữ sinh tài năng trường đai học Hải Phòng Có …