Thầy Lê Anh Sơn

 

  • Thạc sĩ trường Đại học quốc gia Hà Nội
  • Giảng viên trường Đại học xây dựng
  • Chứng chỉ IELTS 7.0
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
  • Đạt giải ba sinh viên xuất sắc năm 2011
  • Đạt giải hai sinh viên xuất sắc năm 2012