Cô Trần Tú Anh

  • Cử nhân đại học Hà Nội
  • Chứng chỉ TOEIC đạt 860 điểm
  • Chứng chỉ TESOL quốc tế
  • Đạt giải ba nữ sinh tài năng trong trường đai học.
  • Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.