Cô Nguyễn Thị Thùy Dương

  • Cử nhân đại học Thương Mại
  • Chứng chỉ TOEIC đạt 860 điểm.
  • Chứng chỉ TESOL quốc tế.
  • Có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.