Cô Nguyễn Thị Thanh Hải

  • Cử nhân học viện Ngân Hàng
  • Chứng chỉ TOEIC đạt 820 điểm.
  • Chứng chỉ TESOL quốc tế.
  • Có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.