Cô Nguyễn Thanh Nga

 

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh – Đại học Hải Phòng
  • Chứng chỉ TOEIC đạt 800 điểm
  • Chứng chỉ TESOL quốc tế
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp bởi trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
  • Đạt giải tư nữ sinh tài năng trường đai học Hải Phòng
  • Có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

 

Tags: