Cô Ngân Nguyễn

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh – Đại học quốc gia Hà Nội.
  • Chứng chỉ TOEIC 865
  • Đạt giải sinh viên xuất sắc 2017, 2018.
  • Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
  • Vui tính, được học sinh yêu mến.