Cô Đoàn Vân Anh

 

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh – Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
  • Chứng chỉ IELTS quốc tế đạt 7.5
  • Chứng chỉ C1 khung NLNNVN
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.